Licencje SAP przyczyną niezadowolenia użytkowników

95% użytkowników systemu SAP ERP twierdzi, że polityka licencyjna SAP jest zbyt skomplikowana.

To wynik badań przeprowadzonych na 335 użytkownikach SAP pracujących w 150 różnych firmach zamieszkujących w Irlandii i Anglii przeprowadzonych przez SAPUser Group.

Dodatkowo, badania sugerują wprowadzenie większej przejrzystości, jeśli chodzi o koszty licencji. 88% twierdzi, że ceny produktów powinny być udostępnione.
Z powodu skomplikowania, wielu użytkowników ma trudności z określeniem tego, która licencja jest im potrzebna podczas cyklu życia produktu. Użytkownicy uważają, że spowodowane jest to głównie tym, że niektóre pakiety oprogramowania dostarczane są z kilkoma niezależnymi między sobą licencjami, które mają określone różne warunki.

89% użytkowników opowiada się za tym, żeby SAP zredukował poziom skomplikowana tak, aby oferował tylko produktu zawierające wyłącznie jedną licencje.

Dodatkowo więcej niż 2/3 uważa, że katalog produktów rozszerzył się do tego stopnia, że występują problemy, z określeniem przydatności danej licencji. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że niektóre moduły są instalowane automatycznie, co w rezultacie, powoduje, że niektórzy płacą za produkty, których nawet nie używają.

„W obecnych warunkach panujących na rynku, firmy chcą mieć pewność, że wyciągają maksymalną wartość z zakupionych licencji”. Mówi Philip Adams, vice przewodniczący UK & Ireland SAP User Group.
“To jest problem, który aktualnie dotyczy wielu firm produkujących oprogramowanie oraz ich klientów – z racji tego, że dużo kontraktów zostało podpisywanych w czasach, gdy ilość osób pracujących w systemie była większa” kontynuuje.
Użytkownik SAP, nie są wyjątkami, chcą mieć jasne, precyzyjne i elastyczne licencje.

Adams jednak wskazuje, że SAP ma na uwadze problemy swoich użytkowników w tej sprawie.

„[SAP] obecnie pracuje nad SUGEN [SAP User Group Executive Network], który ma ułatwić pracę nad sposobem rozwiązania tego problemu.” Twierdzi.

Ankieta UK & Ireland SAP User Group wykazuje, że elastyczność znajduje się bardzo wysoko na liście życzeń.

W momencie, gdy liczba oraz struktura użytkowników się zmienia, firmy chcą mieć możliwość zmiany warunków umowy względem tych zmian. Oczywiście ma to na celu zredukowanie kosztów.

97% ankietowanych uważa, że powinna być możliwość “zawieszenia” nieużywanych licencji z etapów wdrożenia.

Również, ponad ¾(77%) odpowiadających twierdzi, że koszty dodatkowych modułów do jądra systemu są zbyt wysokie.

Adams, podaje jako przykład managerów IT, którzy potrzebują wyłącznie określonej funkcjonalności dla małych grup pracowników, jednak są zmuszeni do zakupu licencji, których nie potrzebują.
Kiedy zmienia się rynek IT ma to również duży wpływ na złożoność umów licencyjnych. W czasach, gdy coraz więcej organizacji pracuje z udziałem outsourcingu i zewnętrznych usług – więcej użytkowników ma kontakt z systemem wydaje się, że SAP musi zmienić swój system licencji imiennych.
Ponad 2/3 (78%) respondentów uważa, że SAP powinien uwzględnić cennik względem zewnętrznych klientów system.

Tymczasem, 97% użytkowników nie wierzy w to, że SAP, jasno wytłumaczy temat licencyjny w przypadku migracji z klasycznego systemu procesowania do oferty chmur obliczeniowej, czy platform mobilnych.

“To oczywiste, że SAP musi zmienić swoją politykę licencyjną, chociażby przez poprawienie komunikacji z klientem w tej sprawie.”

„Dla przykładu, więcej niż połowa użytkowników nie rozumie różnicy pomiędzy Professional, a Limited Professional User. Będziemy teraz mocniej współpracować z SAP w UK, aby nabrać pewności, że sytuacja faktycznie się poprawi. Nie ulega wątpliwości, że temat licencji będzie
istotny w kilku kolejnych latach.”