Warning: Division by zero in /home/gloobal/domains/pawelgrzeskowiak.pl/public_html/wp-content/themes/responsive/portfolio-post.php on line 187

Opis projektu:

Projekt wewnętrzny zakładający utworzenie rozwiązania pozwalającego na połączeniu systemu SAP ERP oraz usług dostępnych w ramach Google Apps. Zakres prac obejmował integracje z Google Calendar z terminarzem spotkań oferowanym w  systemie SAP ERP oraz usługi Google Drive and Docs jako częściowe źródło informacji dotyczących postępów projektowych. Narzędzie ma usprawnić proces zarządzania projektem.