Opis projektu:

Implementacja zestawu narzędzi pozwalających na migracje dokumentów z GOS, ArchiveLink oraz DMS. Początkowe szacunki czasu potrzebnego na zmigrowanie plików ze względu na ilość danych szacowane były na kilkadziesiąt dni. Ostatecznie jednak dzięki zastosowaniu wielowątkowości proces ten udało się znacząco przyspieszyć.