Opis Projektu:

Migracja obejmująca swoim zasięgiem wszystkie najważniejsze w systemie SAP ERP moduły, między innymi FI, MM, SD, PP, WM. Do eksportu danych z systemu źródłowego użyto ekstraktorów własnej implementacji. W nowym systemie dane migrowane były przy pomocy technologii LSMW wraz z BatchInput, IDoc's oraz BAPI.