Opis projektu:

Projekt polegał na połączenie i zsynchronizowaniu trzech systemów Fenix ERP, MES oraz SAP ERP. Fenix jest systemem klienckim klasy ERP, system MES jest natomiast oprogramowaniem do kontroli maszyn produkcyjnych. Jako middleware  wykorzystany został system SAP PI. Całe przedsięwzięcie oparte było na klienckich IDocach. Wyzwanie stanowiło opracowanie metody synchronizacji poszczególnych systemów. Bardzo duża ilość komunikatów pomiędzy systemami wymagała poświęcenia szczególnej uwagi na kwestie wydajnościowe. Synchronizacja dotyczyła modułów MM, SD, PP oraz FI.