Platforma Mobilna SAP

Podczas konferencji NEO Mobile Business 2012, SAP zaprezentował długoterminowy plan na pojedynczą, zintegrowaną platformę mobilną oraz wyjaśnił, jaki udział w tym projekcie będą miały platformy Sybase i Syclo.

Ponad 150 partnerów SAP oraz użytkowników zebrało się w Berlinie w Niemczech 17 września na  corocznej konferencji NEO Mobile Business . Gospodarze spotkania oraz współzałożyciele NEO Mobile Business Partners GmbH Arvin Arora i Jens Beier, podczas przemowy inauguracyjnej skupili się na wyzwaniach i możliwościach, jakie czekają firmy w zakresie wprowadzana mobilności do biznesu.

Poruszyli takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo danych i multi-device suport, a następnie zwrócili uwagę na aspekt, który do tej pory nie był często poruszany, mianowicie  wzrost zróżnicowania typów aplikacji mobilnych, jakie obecnie wprowadzane są w przedsiębiorstwach.

Multiplatformowość  jest prawdziwym wyzwaniem

Ilość mobilnych aplikacji dla przedsiębiorstw znacząco wzrosła w ostatnich latach. Istnieją  proste aplikacje, które posiadają jedynie kilka określonych funkcji oraz bardziej zaawansowane, które pozwalają użytkownikom przeprowadzać dowolne zadania podczas podróży. Funkcjonalność niektórych aplikacji nie jest uzależniona od połączenia z siecią; inne natomiast nie będą w stanie dać żadnych rezultatów bez dostępu do Internetu. Istnieją  aplikacje przeznaczone dla pracowników oraz przeznaczone jedynie dla klientów posiadające funkcjonalność B2C. Co jest problemem w zróżnicowaniu aplikacji mobilnych?

Nieefektywność. Aktualnie SAP nie posiada jednej platformy mobilnej, która wspierałaby wszystkie rodzaje aplikacji. Sybase Unwired Platform (SUP), na przykład, jest aplikacją nakierowaną na pracowników różnych dziedzin i branży biznesu, podczas gdy Sybase 365 pokrywa aplikacje B2C w takich branżach biznesu, jak bankowość czy marketing. Syclo’s Agengtry, natomiast, jest o wiele mniejszą platformą mobilną, przeznaczoną dla wysoce wyspecjalizowanych aplikacji w obszarze zarządzania serwisem i kapitałem mobilnym. W momencie gdy firma wprowadziła taką różnorodność  aplikacji, przekształciło się to w wyzwanie zarządzania polityką bezpieczeństwa, autoryzacją użytkowników oraz wzajemnej współpracy platform.

Trzy etapy do nowej, zintegrowanej Platformy Mobilnej SAP

Właśnie dlatego SAP planuje wprowadzić  pojedynczą, zintegrowaną platformę. Jest ona kojarzona pod nazwą SAP Mobile Platform. Plany wprowadzenia nowego produktu to nadal temat do dyskusji, ale Alexander Arnold, Szef Centrum Doskonałości na rzecz Mobilności w regionie DACH na SAP, zaprezentował bieżące plany podczas swojego przemówienia. Według niego, transformacja, z obecnego wieloplatformowego podejścia do ujednoliconej platformy SAP Mobile Platform (SMP), przeprowadzona zostanie w 3 krokach.

Etap 1 – SUP i Syclo’s Agentry są zintegrowane

SUP i Syclo’s  Agentry, skupiające się na aplikacjach typu B2E zostaną zintegrowane do SMP 3.0 Enterprise. Umożliwi to klientom SAP administrację, prowadzenie oraz zarządzanie  firmą. Na tym etapie SAP planuje również przenieść aplikacje  nakierowane na klienta  (B2C), obecnie działające na platformie Sybase 365, do SMP 3.0 Consumer. Dodatkowo, SAP przedstawi opcję zarządzania aplikacjami pracowniczymi  w chmurze: SMP 3.0 Cloud.

Etap 2 – B2E i B2C aplikacje zintegrowane

Kolejną fazą będzie integracja SAP B2E oraz B2C – czyli SMP 3.5 Cloud. Klienci będą w stanie korzystać  z całego wachlarza możliwości aplikacji zarówno w kontekście chmury obliczeniowej, jak i klasycznego procesowania aplikacji. Będą również mieć dostęp do pojedynczeg, zunifikowanego środowiska zarządzającego dla wszystkich typów aplikacji oraz pojedynczych  zestawów narzędzi do zarządzania.

Etap 3 – Pojedyncza, zintegrowana platforma dla każdej aplikacji

Ostatecznie, SAP planuje połączyć każdy typ aplikacji (B2E i B2C) oraz infrastrukturę („na miejscu” i w chmurze) w jedną, zintegrowaną platformę: SMP 4.0. Pozwoli to klientom SAP korzystać z tej samej logiki do kierowania ochroną, autoryzacją i polityką transferu danych dla wszystkich aplikacji w ich przedsiębiorstwie. Co więcej, pozwoli łączyć platformę z innymi produktami z portfolio SAP. Integracja z, na przykład, SAP HANA, da użytkownikom podgląd do ich danych korporacyjnych z urządzenia przenośnego w czasie rzeczywistym.